tel +48 58 6706655

tel Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminny system wodociągowy zasilany jest z wykorzystaniem 5 ujęć wód podziemnych, które zlokalizowane są w miejscowościach: Chynowie, Czymanowo, Gniewino, Kostkowo i Mierzynko.

Woda pobierana ze studni głębinowych uzdatniana poprzez napowietrznie i filtrację w filtrach żwirowych. Woda uzdatniona kierowana jest do odbiorców.

Jakość wody spełnia wymagania aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Monitoring jakości wody prowadzony jest w ramach kontroli wewnętrznej przez Spółkę oraz przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie.

 

Lista miejscowości zaopatrywanych w wodę z wodociągów gminnych:

 Ujęcie  Wodociągi Zaopatrywanie miejscowości
 Chynowie Chynowie Chynowie
Czymanowo Czymanowo

Czymanowo, Nadole, Opalino

Gniewino I
Gniewino 
 Bychowo, Gniewinko, Gniewino, Jęczewo, Lisewo, Perlino,
Rybienko, Rybno, Słuszewo, Strzebielinek, Strzebielinko, Toliszczek
Gniewino II
Kostkowo Kostkowo Dąbrówka, Kostkowo, Płaczewo, Tadzino

Mierzynko

Mierzynko Mierzynko, Mierzyno, Salinko, Salin

 

Twardość wody w poszczególnych wodociągach:

TWARDOŚĆ WODY
Jednostka  Wartość 
dopuszczalna
Ujęcie Chynowie  Czymanowo Gniewino I Gniewino II Kostkowo Mierzynko
Wodociąg  Chynowie Czymanowo Gniewino Kosktowo Mierzynko
klasa twardości       średnio twarda   średnio twarda   średnio twarda    średnio twarda  średnio twarda    średnio twarda
 mgCaCO3/dm3  60-500    223 242  211  264  224  212 
mmol/dm3   0,6-5,0   2,2 2,4  2,1  2,6  2,2  2,1 
 mval/dm3  1,2-10,0    4,5  4,8  4,2  5,3  4,5  4,2 
 st. niem. °dH  3,4-28,0    12,5 13,6  11,8  14,8  12,5  11,9 
st. ang. °e   4,2-35,0    15,6 16,9  14,8  18,5  15,7  14,8 
 st. franc. °f 6,0-50,0     22,3 24,2  21,1  26,4  22,4  21,2 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie dokonuje oceny jakości wody do spożycia, w wodociągach eksploatowanych przez GPK Sp z o.o..
Aktualna ocena jakości wody, do pobrania: ocena-jakości-wody.pdf

Jak przyłączyć budynek do sieci wodociągowej

Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. jako eksploatator sieci wod-kan wydaje warunki techniczne na dostawę wody i odbiór ścieków sanitarnych oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych dla projektowanego/istniejącego obiektu. Na zlecenie klienta budujemy również przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do budynku.

Pierwszym etapem realizacji przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego jest złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych dla przyłącza. Druk wniosku można pobrać w siedzibie Spółki lub tu: (link do druku). Do wniosku należy dołączyć:

  1. Aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów informacyjnych, obejmującą teren inwestycji
  2. Kserokopię Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis z planu zagospodarowania przestrzennego
  3. Tytuł prawny - oświadczenie (własność, współwłasność, dzierżawa, najem, użytkowanie, zarząd)