tel +48 58 6706655

tel tel. alarmowy 692 432 708

tel Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informujemy, że od 1 stycznia 2024 roku sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb na Jeziorze Żarnowieckim (obwód rybacki nr 2 na rzece Piaśnica) odbywać się będzie wyłącznie za pomocą aplikacji (Zakup zezwolenia na amatorski połów ryb) lub w siedzibie Spółki w Kostkowie ul. Wejherowska 24 (od 7:00 do 15:00, w dni robocze).


 

 

Informujemy, że wdrożony został nowy system elektronicznej obsługi klienta eBOK (ebok-gpk-kostkowo.pl). Zachęcamy do założenia konta.


 

 

W celu usprawnienia rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków, uruchomiliśmy nowe, elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

Rejestrując się w eBOK klient uzyskuje możliwość otrzymywania elektronicznych faktur i śledzenia rozliczeń lub samodzielnego rozliczania zużycia wody.

Rejestracja w eBOK polega na wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego, znajdującego się na naszej stronie internetowej - eBOK (ebok-gpk-kostkowo.pl). W formularz należy wybrać jedną opcji korzystanie z eBOK, czyli:

  • eFaktura: zgoda na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, tj. na adres email oraz dostęp do faktur eBOK
  • eOdczyt: zgoda na samodzielne dodawanie stanów wodomierza i otrzymywanie faktur drogą elektroniczną

Po weryfikacji danych z formularza rejestracyjnego, system wysyła na Państwa adres mailowy jednorazowe hasło, które po zalogowaniu należy zmieniać na własne.

Od tego momentu można korzystać z eBOK w zakresie wybranej opcji.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do nas (58 670 66 55) lub pisząc w formularzu kontaktowym na stronie internetowej (www.gpk-kostkowo.pl)


 

Rekultywacja składowiska odpadów w Gniewinie.

W październiku 2022 roku rozpoczął się proces rekultywacji składowiska odpadów w Gniewinie.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2011 Nr 152, poz. 897) od dnia 1 lipca 2013 roku na składowisko odpadów w Gniewinie nie mogą trafiać odpady komunalne.

Od tego czasu wszystkie zbierane odpady komunalne trafiają do „Regionalnych Instalacji przetwarzania odpadów komunalnych”. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą o odpadach, składowisko w Gniewinie nie mogło pełnić funkcji Instalacji Regionalnej.

W „Planie gospodarki odpadami dla Województwa Pomorskiego” wyznaczone zostały Instalacje Regionalne, a Gmina Gniewino została zobowiązana do wyboru jednej, do której skieruje odpady komunalne od swoich mieszkańców.

W związku z tym, że składowisko w Gniewinie było wypełnione w 70%, Spółka podjęła działania dzięki którym składowisko w Gniewinie zostało wyznaczone do funkcji „Instalacji zastępczej”.

Jednak w kolejnej aktualizacji wojewódzkiego Planu gospodarki odpadami, składowisko w Gniewinie straciło status „Instalacji zastępczej”, a Spółka została zobowiązana do przeprowadzenia rekultywacji składowiska.

W latach 2018 - 2022 przeprowadzono szereg procedur zmierzających do wyboru technologii rekultywacji, uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, zatwierdzenia projektów oraz wyboru wykonawcy.

Rekultywacja będzie polegała na wypełnieniu pozostałej objętości składowiska (około 30%) odpadami, które zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczono do procesów rekultywacji i zostały zatwierdzone decyzją wydaną przez Starostę Wejherowskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Po wypełnieniu niecki zostanie ukształtowana korona i nasadzona odpowiednia roślinność.

Proces rekultywacji będzie prowadziła firma GEOTRANS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Zwycięskiej 20A/303, która posiada wieloletnie doświadczenie w rekultywacji składowisk odpadów na terenie całej Polski.

Cały proces potrwa do 2025 roku.

Zestawienie dokumentacji i procedur wymaganych do przeprowadzenia rekultywacji:

  1. „Projekt zamknięcia i rekultywacji kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gniewinie”, luty 2019, GEOTRANS S.A. Wrocław

  2. DECYZJA RGIS.6220.3.2018, Wójta Gminy Gniewino z dnia 31.10.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą.: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gniewinie – dz. nr 47/10 obręb Gniewino, gm. Gniewino”

  3. DECYZJA DROŚ-S.7241.2.2019.AŁ, Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 23.04.2020 r., zgoda na zamknięcie składowiska

  4. DECYZJA DROŚ-S.7241.4.2019.AŁ, Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 23.04.2020 r., zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska

  5. Kontrola (14.05.2021 roku) Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na składowisku odpadów w Gniewinie, przed wydaniem decyzji na przetwarzanie odpadów w ramach rekultywacji składowiska.

  6. Kontrola (12.05.2022 roku) Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, na składowisku odpadów w Gniewinie, przed wydaniem decyzji na przetwarzanie odpadów w ramach rekultywacji składowiska.

  7. DECYZJA DROŚ-S.7241.6.2022.AŁ, Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 28.09.2022 r., zmieniającą decyzję w sprawie wyrażenia zgodny na zamknięcie składowiska

  8. Decyzja OS-226/2022 Starosty Wejherowskiego z dnia 6.09.2022 r. zezwolenie na przetwarzanie odpadów w ramach rekultywacji składowiska odpadów w Gniewinie.Od 1 stycznia 2023 roku wdrażamy nowy system obsługi klientów eBOK. W związku z tym wszystkich klientów, którzy rozliczają się ze zużycia wody i odprowadzania ścieków samodzielnie, będziemy informowali o konieczności założenia nowego konta w eBOK. Szczegóły przekażemy w styczniu 2023 roku.

Od 1.04.2022 r. następuje zamiana opłat za odbiór ścieków ze zbiorników bezodpływowych (szamb). Wszystkie opłaty w zakładce „Usługi, cenniki, druki"

 

Od 1.10.2021 r. następuje zamiana opłat za odbiór ścieków ze zbiorników bezodpływowych (szamb): 5m3 – 95,00 zł, 10m3 – 160,00 zł.
Wszystkie opłaty w zakładce „Usługi, cenniki, druki”


Czysta woda w kranie

Zezwolenia na amatorski połów ryb można zakupić poprzez stronę internetową, w zakładce „Jezioro Żarnowieckie wędkarstwo”.

 

OBSŁUGA KLIENTA  8.00 - 14.00

Od 18 maja 2020 roku w siedzibie Spółki Kostkowo ul. Wejherowska 24 wyznaczono specjalną strefę obsługi klienta. 
Od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-14.00

nasi klienci mogą wnieść opłaty w kasie naszej Spółki kartą lub gotówką. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego 58 6706655, w godzinach od 7.00-15.00
oraz za pośrednictwem adresu e-mailowego:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie dokonał oceny obszarowej jakości wody za rok 2018 dla gminy Gniewino. 

Na terenie Gminy Gniewino jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nadzorowana jest w 5 wodociągach publicznych, dla których woda pozyskiwana jest ze studni głębinowych zlokalizowanych w miejscowościach Chynowie, Czymanowo, Gniewino, Kostkowo i Mierzynko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie monitoruje jakość wody w wytypowanych punktach poboru prób wody z częstotliwością zgodną z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Dostawca wody (Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Kostkowie) dodatkowo prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości wody w nadzorowanych wodociągach. 

Po przeanalizowaniu sprawozdań z badań wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził przydatność wody do spożycia we wszystkich wodociągach publicznych gminy Gniewino.

Więcej informacji można znaleźć na stronie PSSE Wejherowo http://www.psse-wejherowo.pl/komunikaty/woda

Ocena obszarowa jakości wody za rok 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie dokonuje oceny jakości wody do spożycia, w wodociągach eksploatowanych przez GPK Sp z o.o..
Aktualna ocena jakości wody, do pobrania: Ocena jakości wody