tel +48 58 6706655

tel tel. alarmowy 692 432 708

tel Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od 1 stycznia 2013 roku Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. stało się prawnym użytkownikiem Obwodu Rybackiego Jeziora Żarnowieckiego.

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb w Obwodzie Rybackim Jezioro Żarnowieckie REGULAMIN-polowu-ryb.pdf

Jednocześnie przypominamy, że kanały w rejonie miejscowości Lubkowo wchodzą w skład Obwodu Rybackiego Jeziora Żarnowieckiego i aby łowić ryby należy posiadać stosowną opłatę  https://gpk-kostkowo.home.pl/joomla/artyk/90-zmiana-obwodu-rybackiego-jeziora-zarnowieckiego-aktualizacja i https://gpk-kostkowo.home.pl/joomla/artyk/89-zmiana-obwodu-rybackiego-jeziora-zarnowieckiego

Opłaty za amatorski połów ryb w obwodzie rybackim Jeziora Żarnowieckiego na rzece Piaśnica nr 2 w 2021 roku.

RODZAJ POŁOWU

17.12.2021 r. 31.12.2022 r.

1 miesiąc

15 dni

8 dni

3 dni

1 dzień

Z łodzi, brzegu i lodu

660

330

220

160

80

35

Z łodzi i z brzegu

550

300

200

150

75

30

Z brzegu

330

150

90

60

30

15

Z lodu 

220

120

100

75

50

25

 Uwaga:

 1. Dodatkowa opłata za trolling: 80% do opłaty podstawowej;

 2. Zezwolenie ze zniżką:
 • młodzież poniżej 14 lat połów w cenie zezwolenia rodzinnego zgodnie z §2 p. 5;
 • młodzież ucząca się i studenci od 14 do 25 lat zniżka 50% zgodnie z §2 p. 6.
 • członkowie Koła PZW nr 85 w Gniewinie zniżka 25%, sprzedaż zezwoleń na zasadach ustalonych w odrębnej umowie,
 • emeryci i renciści Koła PZW nr 85 w Gniewinie zniżka 40%, sprzedaż zezwoleń na zasadach ustalonych w odrębnej umowie.

 1. Zezwolenie na organizację zawodów wędkarskich

Organizacja zawodów wędkarskich na jeziorze Żarnowieckim wymaga uzyskania zgody wydanej przez Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kostkowie sp. z o.o.. Zgodę wydaje się na podstawie wniosku złożonego w terminie nie krótszym, niż 60 dni od planowanego przeprowadzenia zawodów, które jednorazowo mogą trwać nie dłużej niż 3 dni. We wniosku należy umieścić informację dotyczącą rodzaju i terminu odbycia zawodów oraz przewidywanej liczby uczestników. Wnioski można składać osobiście w siedzibie GPK w Kostkowie, ul. Wejherowska 24, przesłać pocztą (adres jw. 84-250 Gniewino) lub pocztą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Opłata za organizację zawodów wędkarskich:
 1. zawody spławikowe, gruntowe i spinningowe z brzegu - 3000,00 zł,
 2. zimowe zawody z lodu – 3000,00 zł,
 3. zawody spławikowe, gruntowe, spinningowe i trollingowe z łodzi - 5 000,00 zł,

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest wpłata zaliczki w wysokości 20% wymaganej opłaty, której dowód należy dołączyć do składanego wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i wydania przez GPK zgody na organizację zawodów, wnioskodawca zobowiązany jest do uzupełnienia opłaty do pełnej wysokości, w terminie do 7 dni od daty doręczenia wnioskodawcy informacji o wyrażeniu zgody na organizację zawodów.

 

 1. Wszelkie opłaty można uiszczać w następujących miejscach:
 1. siedziba Gniewińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., w Kostkowie ul. Wejherowska 24, tel. 58 670 66 55 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1430);
 2. recepcja Pływalni Krytej w Gniewinie, tel. stacjonarny 58 676 79 09 (w godzinach otwarcia pływalni);
 3. kasa budynku przystani w Nadolu, ( w godzinach otwarcia przystani);
 4. kasa Kompleksu Turystyczno-Rekreacyjnego „Kaszubskie Oko” w Gniewinie, tel. +48 58 670 66 44 (w okresie i godzinach otwarcia kompleksu);
 5. Przez aplikacje internetowe prowadzone przez firmy z którymi GPK zawarło umowy na sprzedaż zezwoleń.
 6. Przez aplikację internetową https://ebok.gpk-kostkowo.pl/zezwolenia/
 7. Z zastrzeżeniem treści punktu 8 poniżej, podmiot (osoba), która organizuje lub przeprowadzi zawody wędkarskie na jeziorze Żarnowieckim (bez względu na ich skalę i zakres, w szczególności bez względu na ilość uczestników w zawodach i okres ich trwania), bez wymaganej zgody GPK lub z naruszeniem warunków, na jakich zgoda ta została wydana, czy też bez zapłaty w sposób należyty opłaty z tego tytułu, zobowiązany będzie do zapłaty GPK kwoty stanowiącej trzykrotność wymaganej opłaty z tytułu organizacji tego typu zawodów, wskazanej w § 1 ust. 4 Regulaminu, w terminie 7 dni od daty przedstawienia przez GPK żądania w tym zakresie. Obowiązek zapłaty powyższej kwoty nie zwalnia z obowiązku zapłaty opłaty, o której mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu.

 8. Niezależnie od obowiązku zapłaty, opisanego powyżej w punkcie 7, w sytuacji wskazanej w tym punkcie, zarówno podmiot (osoba), który organizuje lub przeprowadza zawody, jak też każdy uczestnik tych zawodów (bez względu na rolę, w jakiej w nich uczestniczy), na pierwsze żądanie GPK (bez względu na formę jego przekazania), zobowiązani są do natychmiastowego powstrzymania się i rezygnacji z dalszego uczestnictwa w zawodach. Nienależyte wykonanie zobowiązania w powyższym zakresie skutkować będzie natychmiastową utratą przez powyższy podmiot (osobę), który organizuje lub przeprowadza zawody, jak i tych uczestników zawodów, którzy dopuszczają się naruszenia, zezwolenia GPK na amatorski połów ryb w obwodzie rybackim Jeziora Żarnowieckiego.