tel +48 58 6706655

tel tel. alarmowy 692 432 708

tel Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od 1 stycznia 2013 roku Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. stało się prawnym użytkownikiem Obwodu Rybackiego Jeziora Żarnowieckiego.

Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Kostkowo, ul. Wejherowska 24, 84-250 Gniewino tel. 58 670 66 55, tel. 535 880 436, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – Rybacki Użytkownik obwodu rybackiego Jeziora Żarnowieckiego na rzece Piaśnica nr 2 informuje, że zamierza prowadzić połowy ryb w wodach kanału doprowadzającego wodę do urządzenia nawadniającego położonego w pobliżu miejscowości Lubkowo do dnia 28 lutego 2023 r. Powodem połowów jest próba pozyskania ryb karpiowatych (głównie płoci) na zarybienie akwenów użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku, a także próba ograniczenia bardzo licznej populacji ryb z rodziny karpiowatych, które przyspieszają proces starzenia się (eutrofizacji) tego akwenu i w konsekwencji zmniejszają efekty połowów wędkarskich. Informujemy również, że takie połowy są niezbędnym elementem racjonalnej gospodarki rybackiej, do której prowadzenia użytkownik rybacki jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy dzierżawy obwodu rybackiego.

Za ewentualne utrudnienia w wędkowaniu wszystkich wędkarzy bardzo przepraszamy.

 


 

NOWY Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb w Obwodzie Rybackim Jezioro Żarnowieckie:

Regulamin połowu ryb

Jednocześnie przypominamy, że kanały w rejonie miejscowości Lubkowo wchodzą w skład Obwodu Rybackiego Jeziora Żarnowieckiego i aby łowić ryby należy posiadać stosowną opłatę  https://gpk-kostkowo.home.pl/joomla/artyk/90-zmiana-obwodu-rybackiego-jeziora-zarnowieckiego-aktualizacja i https://gpk-kostkowo.home.pl/joomla/artyk/89-zmiana-obwodu-rybackiego-jeziora-zarnowieckiego

 


 

Opłaty za amatorski połów ryb w obwodzie rybackim Jeziora Żarnowieckiego na rzece Piaśnica nr 2 w 2023 roku.

RODZAJ POŁOWU

17.12.2022 r. 31.12.2023 r.

1 miesiąc

15 dni

8 dni

3 dni

1 dzień

Z łodzi, brzegu i lodu

660

330

220

160

80

35

Z łodzi i z brzegu

550

300

200

150

75

30

Z brzegu

330

150

90

60

30

15

Z lodu 

220

120

100

75

50

25

 Uwaga:

 1. Dodatkowa opłata za trolling: 80% do opłaty podstawowej;

 2. Zezwolenie ze zniżką:
 • młodzież poniżej 14 lat połów w cenie zezwolenia rodzinnego zgodnie z §2 p. 5;
 • młodzież ucząca się i studenci od 14 do 25 lat zniżka 50% zgodnie z §2 p. 6.
 • członkowie Koła PZW nr 85 w Gniewinie zniżka 25%, sprzedaż zezwoleń na zasadach ustalonych w odrębnej umowie,
 • emeryci i renciści Koła PZW nr 85 w Gniewinie zniżka 40%, sprzedaż zezwoleń na zasadach ustalonych w odrębnej umowie.

 1. Zezwolenie na organizację zawodów wędkarskich

Organizacja zawodów wędkarskich na jeziorze Żarnowieckim wymaga uzyskania zgody wydanej przez Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kostkowie sp. z o.o.. Zgodę wydaje się na podstawie wniosku złożonego w terminie nie krótszym, niż 60 dni od planowanego przeprowadzenia zawodów, które jednorazowo mogą trwać nie dłużej niż 3 dni. We wniosku należy umieścić informację dotyczącą rodzaju i terminu odbycia zawodów oraz przewidywanej liczby uczestników. Wnioski można składać osobiście w siedzibie GPK w Kostkowie, ul. Wejherowska 24, przesłać pocztą (adres jw. 84-250 Gniewino) lub pocztą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Opłata za organizację zawodów wędkarskich:
 1. zawody spławikowe, gruntowe i spinningowe z brzegu - 3000,00 zł,
 2. zimowe zawody z lodu – 3000,00 zł,
 3. zawody spławikowe, gruntowe, spinningowe i trollingowe z łodzi - 5 000,00 zł,

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest wpłata zaliczki w wysokości 20% wymaganej opłaty, której dowód należy dołączyć do składanego wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i wydania przez GPK zgody na organizację zawodów, wnioskodawca zobowiązany jest do uzupełnienia opłaty do pełnej wysokości, w terminie do 7 dni od daty doręczenia wnioskodawcy informacji o wyrażeniu zgody na organizację zawodów.

 

 1. Wszelkie opłaty można uiszczać w następujących miejscach:
 1. siedziba Gniewińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., w Kostkowie ul. Wejherowska 24, tel. 58 670 66 55 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1430);
 2. recepcja Pływalni Krytej w Gniewinie, tel. stacjonarny 58 676 79 09 (w godzinach otwarcia pływalni);
 3. kasa budynku przystani w Nadolu, ( w godzinach otwarcia przystani);
 4. kasa Kompleksu Turystyczno-Rekreacyjnego „Kaszubskie Oko” w Gniewinie, tel. +48 58 670 66 44 (w okresie i godzinach otwarcia kompleksu);
 5. Przez aplikacje internetowe prowadzone przez firmy z którymi GPK zawarło umowy na sprzedaż zezwoleń.
 6. Przez aplikację internetową https://ebok.gpk-kostkowo.pl/zezwolenia/
 7. Z zastrzeżeniem treści punktu 8 poniżej, podmiot (osoba), która organizuje lub przeprowadzi zawody wędkarskie na jeziorze Żarnowieckim (bez względu na ich skalę i zakres, w szczególności bez względu na ilość uczestników w zawodach i okres ich trwania), bez wymaganej zgody GPK lub z naruszeniem warunków, na jakich zgoda ta została wydana, czy też bez zapłaty w sposób należyty opłaty z tego tytułu, zobowiązany będzie do zapłaty GPK kwoty stanowiącej trzykrotność wymaganej opłaty z tytułu organizacji tego typu zawodów, wskazanej w § 1 ust. 4 Regulaminu, w terminie 7 dni od daty przedstawienia przez GPK żądania w tym zakresie. Obowiązek zapłaty powyższej kwoty nie zwalnia z obowiązku zapłaty opłaty, o której mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu.

 8. Niezależnie od obowiązku zapłaty, opisanego powyżej w punkcie 7, w sytuacji wskazanej w tym punkcie, zarówno podmiot (osoba), który organizuje lub przeprowadza zawody, jak też każdy uczestnik tych zawodów (bez względu na rolę, w jakiej w nich uczestniczy), na pierwsze żądanie GPK (bez względu na formę jego przekazania), zobowiązani są do natychmiastowego powstrzymania się i rezygnacji z dalszego uczestnictwa w zawodach. Nienależyte wykonanie zobowiązania w powyższym zakresie skutkować będzie natychmiastową utratą przez powyższy podmiot (osobę), który organizuje lub przeprowadza zawody, jak i tych uczestników zawodów, którzy dopuszczają się naruszenia, zezwolenia GPK na amatorski połów ryb w obwodzie rybackim Jeziora Żarnowieckiego.