tel +48 58 6706655

tel Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czysta woda z oczyszczalniGminny system kanalizacyjny aktualnie obejmuje około 70% mieszkańców, pozostała część gminy obsługiwana jest przez tabor asenizacyjny. Wszystkie ścieki trafiają do oczyszczalni ścieków w Gniewinie.

Jak przyłączyć budynek do sieci kanalizacyjnej

Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. jako eksploatator sieci wod-kan wydaje warunki techniczne na dostawę wody i odbiór ścieków sanitarnych oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych dla projektowanego/istniejącego obiektu. Na zlecenie klienta budujemy również przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do budynku.

Pierwszym etapem realizacji przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego jest złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych dla przyłącza. Druk wniosku można pobrać w siedzibie Spółki lub tu: link – przygotowujemy nowe druki. Do wniosku należy dołączyć:

  1. Aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów informacyjnych, obejmującą teren inwestycji
  2. Kserokopię Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis z planu zagospodarowania przestrzennego
  3. Tytuł prawny - oświadczenie (własność, współwłasność, dzierżawa, najem, użytkowanie, zarząd)

Jak wywieźć ścieki ze zbiornika bezodpływowego (szamba)

W siedzibie GPK sp. z o.o w Kostkowie należy zawrzeć umowę na wywóz ścieków.

Zgłoszenia potrzeby wywozu nieczystości ze zbiornika bezodpływowego można dokonać w godzinach pracy przedsiębiorstwa pod numerem telefonu 58 670 66 55.

Każdy właściciel posesji wyposażonej w zbiornik bezodpływowy ma też obowiązek zgłoszenia takiego zbiornika do gminnej ewidencji. druk-szamba.pdf