tel +48 58 6706655

tel tel. alarmowy 692 432 708

tel Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminny system wodociągowy zasilany jest za pomocą 5 ujęć wód podziemnych, które zlokalizowane są w miejscowościach: Chynowie, Czymanowo, Gniewino, Kostkowo i Mierzynko. W skład ujęć wchodzi 7 studni głębinowych, które ujmują zawodnione utwory czwartorzędu stanowiące w tym rejonie Główny Poziom Użytkowy (GPU). Głębokość otworów studziennych mieści się w przedziale 76,0-99,5 m, a wydajność eksploatacyjna 25-100 m3/h, co powoduje obniżenie zwierciadła wody w studniach odpowiednio od 1,0 do 8,3 m. Łączna wielkość zasobów eksploatacyjnych obsługiwanych ujęć wynosi 510 m3/h, co w odniesieniu do całkowitego rocznego poboru wód podziemnych stanowi około 13%. Wszystkie gminne ujęcia posiadają stosowne pozwolenia wodnoprawne, w których zostały określone wytyczne co do sposobu i wielkości poboru wód podziemnych. Na działającym niegdyś ujęciu Gniewino I przebiegają obecnie prace modernizacyjne, po ukończeniu których zostanie ono włączone do lokalnej sieci wodociągowej. Poniższy rysunek przedstawia lokalizację eksploatowanych przez Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. ujęć wód podziemnych wraz z głównym przebiegiem sieci wodociągowej. 

mapa systemu wodociągowego

 

Woda dostarczana jest do odbiorców za pośrednictwem sieci wodociągowej o łącznej długości wynoszącej 115km. Swoim zasięgiem obejmuje ona niemal wszystkie gminne miejscowości z wyjątkiem wsi Dębina i Łęczyn Dolny, które posiadają własne ujęcia wody. Istniejąca sieć wodociągowa jest sukcesywnie rozbudowywana i rozwijana, dzięki czemu możliwe jest zaopatrzenie w wodę nowych odbiorców na terenie gminy. Ponadto, systematycznie prowadzona modernizacja sieci wodociągowej (wymiana starych rurociągów oraz instalacja nowoczesnej armatury regulacyjnej i pomiarowej), a także jej ciągła kontrola i inwentaryzacja w znacznym stopniu pozwala przeciwdziałać marnotrawstwu pobieranej wody i utrzymywać jej dobry stan jakościowy. W poniższej tabeli przedstawiony został wykaz zaopatrywanych miejscowości w odniesieniu do eksploatowanego ujęcia oraz wodociągu.

UJĘCIE WODOCIĄG ZAOPATRYWANE MIEJSCOWOŚCI
CHYNOWIE CHYNOWIE Chynowie
CZYMANOWO CZYMANOWO Czymanowo, Nadole, Opalino
GNIEWINO I GNIEWINO Bychowo, Gniewinko, Gniewino, Jęczewo, Lisewo, Perlino, Rybienko, Rybno, Słuszewo, Strzebielinek, Strzebielinko, Toliszczek
GNIEWINO II
KOSTKOWO KOSTKOWO Dąbrówka, Kostkowo, Płaczewo, Tadzino
MIERZYNKO MIERZYNKO Mierzynko, Mierzyno, Salinko, Salino

Rozkład zapotrzebowania na wodę w obrębie gminy Gniewino nie jest równomierny na całym obszarze, co wynika z rozproszonego charakteru zabudowy obszaru wiejskiego oraz rodzaju odbiorców. Produkowana na ujęciach woda przeznaczona jest przede wszystkim na cele komunalne (konsumpcyjne, gospodarcze i socjalno-bytowe) mieszkańców gminy Gniewino oraz ma duże znaczenie w funkcjonowaniu zakładów przemysłowych działających głównie w branży spożywczej. W sezonie letnim zauważalna jest zintensyfikowana produkcja wody na ujęciach, czego głównym powodem jest zaspokojenie potrzeb wodnych turystów odwiedzających gminę Gniewino oraz pielęgnacja terenów zielonych. Poniższy wykres przedstawia procentowy udział ujęć w łącznym zaopatrzeniu w wodę obszaru gminy Gniewino (2015r.). Największy udział w ogólnej produkcji wody na terenie gminy ma ujęcie Gniewino II.

Rozkład zapotrzebowania na wodę