tel +48 58 6706655

tel tel. alarmowy 692 432 708

tel Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Umowa o dofinansowanie z POIiŚ

W dniu 19 maja 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowane z Funduszy Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 na realizację projektu pn."Budowa kanalizacji w aglomeracji Gniewino dla miejscowości Kostkowo, Tadzino i Jęczewo".

W dniu 19 maja 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowane z Funduszy Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 na realizację projektu pn."Budowa kanalizacji w aglomeracji Gniewino dla miejscowości Kostkowo, Tadzino i Jęczewo".

 

Umowa o dofinansowanie z POIiŚ

 

Umowa została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gniewińskim Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o. reprezentowanym przez Czesława Dolnego - Prezesa Zarządu. Kwota dofinansowania wynosi 3 168 959,50 zł przy całkowitej wartości projektu równej     6 184 357,75 zł (brutto).

W ramach projektu wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej na odcinkach o łącznej długości 8,21 km w miejscowościach: Kostkowo, Tadzino i Jęczewo. Zakłada się, że w ramach realizacji projektu liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy otrzymają dostęp do zbiorczego systemu odprowadzenia ścieków wyniesie 728 RLM. 

Obecnie trwają pracę przygotowawcze w celu wyłonienia wykonawców robót budowlanych. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane planowane jest w czerwcu bieżącego roku z możliwością składania ofert na budowę sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach. Wstępny harmonogram przewiduje realizację budowy kanalizacji sanitarnej w Tadzinie i Jęczewie do końca roku 2017, natomiast w Kostkowie do końca czerwca 2018 r. Całkowite rozliczenia projektu przewidziano na listopad 2018 r.

Projekt pn.: "Budowa kanalizacji w aglomeracji Gniewino dla miejscowości Kostkowo, Tadzino i Jęczewo" nr POIS.02.03.00-00.0194/16 jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020; Działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".