Mail
biuro@gpk-kostkowo.pl
Telefon
58 670 66 55

Opłaty z tytułu dostarczania wody i odbiór ścieków

 

Dostawa wody

Okres obowiązywania cen  26.05.2018 - 25.05.2019 26.05.2019 - 25.05.2020 26.05.2020 - 25.05.2021
Taryfowa  grupa odbiorców cena netto w zł/m3 cena brutto w zł/m3 cena netto w zł/m3 cena brutto w zł/m3 cena netto w zł/m3 cena brutto w zł/m3

Grupa 1: Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe,w tym: za wodę zużytą do zasilania publicznych zdrojów, fontann, do zraszania publicznych terenów zielonych oraz na cele przeciwpożarowe

3,93 4,24 3,95 4,27 3,99 4,31

Grupa 2: Odbiorcy prowadzący działalność produkcyjną artykułów spożywczych i farmaceutycznych

3,93 4,24 3,95 4,27 3,99 4,31

Grupa 3: Pozostali odbiorcy niewymienieni w poz. 1 i 2

3,93 4,24 3,95 4,27 3,99 4,31

 

 Odprowadzanie ścieków

Okres obowiązywania cen 26.05.2018 - 25.06.2019 26.05.2019 - 25.06.2020 26.05.2020 - 25.05.2021
Taryfowa grupa odbiorców Cena netto w zł/m3 Cena brutto w zł/m3 cena netto w zł/m3 cena brutto w zł/m3 cena netto w zł/m3 cena brutto w zł/m3

Wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami  przemysłowymi lub ścieki przemysłowe (wszystkie grupy odbiorców)

10,93 11,80 11,00 11,88 11,13 12,02

 

Ścieki dowożone

Ścieki dowożone

Cena netto w zł

Cena brutto w zł

Ścieki dowożone przemysłowe 1m3

Zgodnie z zawartą umową

 Zgodnie z zawartą umową

Opłata eksploatacyjna za 1 wjazd

4,00

 4,92

Ważenie na wadze - 1 ważenie

6,50

 8,00

 

Wywóz nieczystości płynnych

Wywóz nieczystości płynnych

Cena netto w zł

Cena brutto w zł

Wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw objętych dopłatą 5,0 m3

55,65

60,10

Wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw objętych dopłatą 10,0 m3

111,30

120,20

Wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw objętych dopłatą 11,0 m3

122,43

132,22

Wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw nieobjętych dopłatą i działalności gospodarczych 5,0 m3

83,25

 89,91

Wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw nieobjętych dopłatą i działalności gospodarczych 10,0 m3

166,50

179,82

Wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw nieobjętych dopłatą i działalności gospodarczych 11,0 m3

183,15  197,80