Mail
biuro@gpk-kostkowo.pl
Telefon
58 670 66 55

Opłaty dotyczące zaopatrzenia w ciepło

Ceny i stawki opłat Jednostka netto
Cena za zamówioną moc cieplną - roczna zł/MW 121 771,80
Cena za zamówioną moc cieplną - rata miesięczna zł/MW 10 147,80
Cena ciepła zł/G 52,51
Podgrzanie wody zł/m3 14,59

 

 Zestawienie stawek opłat za budowę przyłącza do sieci

Wyszczególnienie Jednostka do 10mb powyżej 10 mb
przyłącze DN 32 zł/m 226,00 79,13
Przyłącze DN 40 zł/m 323,26 82,34
Przyłącze DN 50 zł/m 284,24 89,09
Przyłącze DN 65 zł/m 260,17 95,69