Mail
biuro@gpk-kostkowo.pl
Telefon
58 670 66 55

W ramach finansowania programowego Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020 Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunale Sp. z o.o jest beneficjentem środków europejskich w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).