Mail
biuro@gpk-kostkowo.pl
Telefon
58 670 66 55
  Aktualności FE

W dniu 28 lipca 2017 r. została podpisana umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tadzino.

Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, na podstawie umowy nr POIS.02.03.00-00.0194/16.

Umowa została podpisana pomiędzy Gniewińskim Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o. a wykonawcą robót - Przedsiębiorstwo Inżynieryjne DREWA HYDROINSTAL sp. z o.o. W ramach zawartej umowy zrealizowana zostanie II część projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gniewino dla miejscowości Kostkowo, Tadzino i Jęczewo", która dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Tadzinie. Planowany termin zakończenia robót budowlanych do 1 grudnia 2017 r.