Mail
biuro@gpk-kostkowo.pl
Telefon
58 670 66 55
  Aktualności FE

Zgodnie z zakładanym harmonogramem zostały zakończone roboty budowlane w miejscowości Kostkowo. Celem robót była budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków. Podłączeni mieszkańcy mogą już w pełni korzystać z gminnego systemu kanalizacyjnego. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dot. wybudowanej sieci kanalizacyjnej, prosimy mieszkańców Kostkowa o kontakt z Gniewińskim Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o.

Zgodnie z zakładanym harmonogramem zostały zakończone roboty budowlane w miejscowościach Jęczewo i Tadzino. Celem robót była budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Podłączeni mieszkańcy mogą już w pełni korzystać z gminnego systemu kanalizacyjnego. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dot. wybudowanej sieci kanalizacyjnej, prosimy mieszkańców Jęczewa i Tadzina o kontakt z Gniewińskim Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem robót trwa budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kostkowo, Tadzino i Jęczewo. Do istniejącej sieci kanalizacyjnej zostały już podłączone pierwsze gospodarstwa domowe. 

W dniu 18 sierpnia 2017 r. zostały podpisany umowy, których przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, drogowej oraz elektroenergetycznej. 

W dniu 28 lipca 2017 r. została podpisana umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tadzino.

W dniu 28 lipca 2017 r. została podpisana umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostkowo.

W dniu 19 lipca 2017 r. została podpisana umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jęczewo.

Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. informuje, iż zostało umieszczone ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji w miejscowościach Kostkowo, Tadzino i Jęczewo. 

W dniu 19 maja 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowane z Funduszy Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 na realizację projektu pn."Budowa kanalizacji w aglomeracji Gniewino dla miejscowości Kostkowo, Tadzino i Jęczewo".